ET

Kaks on parem kui üks!

Nagu nimigi ütleb, siis mitmepäevane üritus on ikka lahedam olemine. Ei pea kiirustama koju, saab puhata välja või siis vastupidi – hommikuni pidutseda!

Kõige mahukam pakett. Siia alla kuuluvad firmapeod, pulmad, vastuvõtud ööbimistega.
Meie:
* arutame sinuga vajadusi, võimalusi ja soove
* pakume valiku võimalikke peokohti, vajadusel külastame neid koos
* hoolitseme catering’i, esinejate, lilleseadete/ruumikaunistuste, kutsete, fotograafiteenuse eest
* valmistame peoplaani
* kutsume külalised, hoolitseme nimekirja eest
* tagame sündmuse ajal peoplaani jälgimise
* hangime külalistele meened/tänukingitused
* teeme peojärgsed toimingud (laenutatud asjade tagastamine jms)